telefony, telefon, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

telefonia internetowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na następujące usługi: telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

Książki telefoniczne

statystyki www stat.pl

Najważniejsze informacje

Firma Betamax stworzyła i oddała do użytku społeczności internetowej kilkanaście podobnych do siebie usług i związanych z nimi programów służących do porozumiewania się pomiędzy użytkownikami Internetu (połaczenia typu peer to peer) oraz do połączeń z abonentami tradycyjnej telefonii przewodowej i komórkowej w bardzo wielu krajach świata. Cechą różniącą te usługi od wielu innych serwisów jest możliwość BEZPŁATNEGO ROZMAWIANIA z abonentami sieci telefonicznych wielu krajów. Do innych krajów stosowane są bardzo niskie stawki opłat n.p. 0,005 Eu za minutę połączenia netto.

Poniżej staramy się przybliżyć Państwu usługi firmy, ponieważ mimo wszelkich podobieństw różnią się one pomiędzy sobą. Główne różnice polegają na aktualnej stawce za połączenia z danym krajem, ilością funkcji obsługiwanych przez daną usługę i poziomem wsparcia technicznego na stronie internetowej danej usługi.

Do rodziny usług firmy Betamex należą obecnie:

Voipstunt             (w języku angielskim - kredyt 120 dni)
Voipcheap.co.uk (w języku angielskim dla Wielkiej Brytanii - kredyt 120 dni)
Voipcheap.com  (w języku angielskim - kredyt 90 dni)
Voipbuster          (w języku angielskim - kredyt 120 dni)
Sipdiscount        (w języku angielskim - dla klientów użytkujacych protokół SIP - kredyt 120 dni)
Sparvoip              (w języku niemieckim - kredyt 120 dni)
Netappell             ( w języku francuskim - kredyt 120 dni)
Internetcalls       (w języku angielskim - kredyt 120 dni)
Voipdiscount       (w języku angielskim - kredyt 120 dni)
Poivy                    (w języku angielskim - kredyt 120 dni)
WebcallDirect    (w języku angielskim - kredyt 90 dni)
FreeCall.com       (w języku angielskim - kredyt 90 dni)
VoipbusterPro.com  (w języku angielskim - KREDYT 365 dni)
LowRatesVoip.com  (w języku angielskim - kredyt 30 dni)
JustVoip.com        (w języku angielskim - kredyt 120 dni)
SMSDiscount.com  (w języku angielskim - kredyt 120 dni)
12voip.com         (w języku angielskim - kredyt 120 dni)
Voipwise.com     (w języku angielskim - kredyt 120 dni)
Nonoh.net           (w języku angielskim - kredyt 120 dni)

Oto najważniejsze informacje:

1. Korzystając z telefonii VoIP nie można realizować połączeń z numerami alarmowymi (n.p. 997,998,999, 992, 112 itp) oraz z numerami specjalnymi i skróconymi (0800, 0801, 0700, 0400, 919 itp)

2. Wszystkie programy realizujące usługi udostępnione są w wersji Beta. Oznacza to, że nie osiągnęły one jeszcze w/g Operatora poziomu w pełni dopracowanego oprogramowania i mogą niekiedy zachowywać się niewłaściwie lub przerwać nieoczekiwanie swoje działanie. W praktyce ich działanie jest stabilne i dość pewne, a jakość połączeń bardzo dobra.

3. Kredyt można kupić u Operatora, Wymaga to jednak posiadania specjalnej karty płatniczej dla płatności telefonicznych i Internetowych, dokonania przelewu bankowego międzynarodowego, lub skorzystania z międzynarodowych firm pośredniczących w przekazywaniu płatności. Ponieważ specjalne karty płatnicze nie są rozpowszechnione, a przelewy bankowe kosztowne i długotrwałe polecamy nasze skorzystanie z naszych usług. Kredyt najwygodniej zakupić można w naszej firmie. Można tego dokonać osobiście w naszej siedzibie, dokonać przelewu na nasze konto z dowolnego krajowego konta bankowego lub karty płatniczej, lub dokonać wpłaty na poczcie. Dla osób posiadających konta w Bankach Internetowych i dysponujących kartami płatniczymi w niedługim czasie zaoferujemy możliwość zapłaty on-line. Szczegóły na temat różnych sposobów doładowania opisane są w zakładce Cennik.

4. Wszyscy klienci korzystający z naszego pośrednictwa otrzymują dodatkowo prawo do nieodpłatnych konsultacji u naszych specjalistów w zakresie konfiguracji i użytkowania usług VoIP firmy Betamax w wymiarze 1/2 godziny na miesiąc (wartość usługi 25 zł netto/mies.) oraz otrzymują prawo użytkowania plików polonizujących oprogramowanie komunikacyjne Betamax, które jest wyłącznie dla nich nieodpłatnie dostępne w dziale Plikownia . Wszystkie inne osoby uzyskują prawo do legalnego jednorazowego pobrania plików polonizujących programy komunikacyjne po uiszczeniu na nasze konto należności w kwocie 25 zł brutto. Należność ta płatna jest na nasze konto podane w zakładce Kontakt.

5. Stawki za połączenia mogą w każdej chwili bez dodatkowego powiadomienia klientów ulec zmianie, n.p. darmowe połączenia z danym krajem mogą zostać zastąpione nieoczekiwanie połączeniami płatnymi (z bardzo niską stawką n.p. 0,01 Eu/min.), ale jednak płatnymi. Najlepszą metodą bieżącego sprawdzania aktualnej taryfy jest obserwowanie zakładki Active programu komunikacyjnego podczas zestawiania połączenia. W trakcie zestawiania połączenia pokazuje się tam informacja o stosowanej taryfie.

6. Taryfy dla każdej z usług są od siebie całkowicie niezależne i tak połączenie płatne w jednej usłudze może się stać bezpłatne, a w drugiej odwrotnie i to w dowolnym czasie.

7. Zasady Fair Use Policy (uczciwego użytkowania), które musi zaakceptować każdy użytkownik przy instalacji oprogramowania upoważniają usługodawcę do wprowadzenia czasowego ograniczenia w nadmiernym korzystaniu z darmowych połączeń telefonicznych. Dotyczy to użytkowników drastycznie nadużywających połączeń z abonentami telefonicznymi poprzez prowadzenie codziennych wielogodzinnych darmowych rozmów (za które Operator jednak musi płacić lokalnym operatorom telefonicznym). Ograniczenia te polegają na rozpoczęciu naliczania za te rozmowy opłat w/g standardowych stawek (n.p. 0,01 Eu/min.) lub w drastyczniejszych przypadkach zablokowaniu klientowi dostępu do połączeń z siecią telefoniczną (bez blokowania połączeń w Internecie). Ograniczenia te z reguły trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin, po czym warunki korzystania z usługi wracają do pierwotnych. Operator zapewnia, że jakiekolwiek ograniczenia stosowane będą jedynie w sytuacji konieczności podjęcia odpowiednich działań chroniących sprawność i prawidłowe funkcjonowanie systemu usług VoIP.
Uwaga: od 2.05.2006 r. Operator określił czas telefonowania na darmowe kierunki bez narażania się na zastosowanie naliczania oplat w standardowych wysokosciach na 20 godzin na miesiąc w/g zasady nie przekraczania 300 minut w ciagu ostatnich 7 dni .

8. Dla wszystkich usług ustalone sa limity ważności kredytu uprawniającego do korzystania z połączeń z abonentami sieci telefonicznych i posiadania własnego numeru telefonicznego (w przypadku istnienia takiej możliwości). Oznacza to, że kwota która zasiliła konto (min. 5 Eu netto) jeżeli nie zostanie zużyta do ostatniego dnia waznosci kredytu (n.p. na połączenia z telefonami komórkowymi) zostaje utracona. Jeżeli wcześniej doładujemy konto następną wpłatą kwota nie przepada, tylko sumuje się z wpłatą i przechodzi na następny okres. Wyczerpanie Kredytu uniemożliwia prowadzenie darmowych rozmów telefonicznych. Informacja o ilości dni do końca okresu ważności kredytu jest umieszczona w zakładce "Start" programu komunikacyjnego danej usługi. Okres waznosci kredytu dla kazdej z uslug podany jest powyzej przy ich nazwach.

9. W wielu usługach istnieje możliwość korzystania zarówno z oprogramowania do połączeń VoIP (softtelefon), jak również z urządzeń niezależnych od komputera takich jak aparat telefoniczny VoIP lub bramka VoIP n.p. standardu SIP pozwalająca używać standardowych telefonów i urządzeń telefonicznych. Należy zwrócić uwagę, czy w danej usłudze Operator stosuje te same taryfy dla obu rodzajów dostępu.

10. Oprogramowanie firmy Betamax ściągane z niniejszej strony oraz ze strony danej usługi Operatora nie zawiera żadnych niebezpiecznych zawartości, programów szpiegujących, wirusów itp.

11. Przed podjęciem decyzji o zakupie kredytu prosimy o sprawdzenie jakości połączeń z Twojej lokalizacji. Można do tego wykorzystać 1 minutę darmowych połączeń. Ponieważ transmisja VoIP wymaga bardzo dobrej jakości twojego łącza internetowego i zachowania stabilnej symetrycznej prędkości dostępu do Internetu co najmniej 64 kb/s (lepiej 128kb/s) należy także sprawdzić rzeczywistą jakość i szybkość dostępu korzystając z niezależnych internetowych stron testujących. Zalecamy użycie stron: Test Your Voip i Speed Test.

12. Na podstawie ustaleń z firmą Betamax w zakres odpowiedzialności naszej firmy wchodzi jedynie umożliwienie doładowania konta użytkownika zgodnie z dostarczonymi nam danymi i dokonaną wpłatą. Doładowania tego dokonuje klient w sposób opisany w zakładce "Płatności". Udostępniamy także z własnej inicjatywy niniejszą witrynę internetową oraz świadczenia dodatkowe (patrz pkt. 3) dla klientów dokonujących doładowania za naszym pośrednictwem.

13. We wszystkich pozostałych sprawach takich jak m.in. zagadnienia dotyczące jakości usług, taryfikacji, rozszerzania zakresu usług, funkcji planowanych w nowych wersjach oprogramowania komunikacyjnego itp. należy komunikować się (po angielsku) bezpośrednio z firmą Betamax poprzez specjalnie w tym celu istniejącą zakładkę "Feedback" w głównym menu witryny WWW użytkowanej usługi.

14. Najbardziej rozbudowanym programem z rodziny Betamax do komunikacji VoIP jest VoipBuster, który posiada opcje importu listy kontaktów z programów Skype, MSOutlook i MSN Messenger.

15. Wszystkie programy umożliwiają wzajemną:

- rozmowę telefoniczną pomiędzy ich użytkownikami (wspólna baza danych klientów),
- rozmowę tekstową pomiędzy ich użytkownikami(Chat),
- wzajemne przesyłanie sobie listy kontaktów lub pojedyńczych kontaktów

Źródła informacji w języku angielskim

A) Strona Operatora z opisem usługi voipbuster (po angielsku) - Instructions
B) Odpowiedzi na najczęstsze pytania na forum użytkowników voipbuster (po angielsku) - FAQ
C) Odpowiedzi na najczęstsze pytania na stronie Operatora voipbuster (po angielsku) - FAQ
D) Wyszukiwarka forum użytkowników usługi VoipBuster (po angielsku) - Search
E) VoipBuster - Kontakt z Obsługą Klienta VoipBuster. (Bardzo rzadko odpowiadają!) (po angielsku) - Customer service


Do góry ^

telefony, telefon, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

telefonia internetowa voip, telefony, telefon, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

We wszelkich sprawach związanych z usługami VoIP i zawartością nieniejszych stron prosimy o kontakt na adres voip@telfree.eu
Copyright © 2006 [Radio-Telecom]. All rights reserved.
Design by: Projektowanie stron : e-Netix

telefonia internetowa, książki telefoniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na następujące usługi: książka telefoniczna, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

Książki telefoniczne, darmowe telefonowanie