telefony, telefon, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

telefonia internetowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na następujące usługi: telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

Książki telefoniczne

statystyki www stat.pl

Instalacja

Oprogramowanie wybranego komunikatora pobrane w dziale Plikownia jest gotowe do szybkiej instalacji. Jeżeli w przyszłości wystąpiłyby jakiekolwiek problemy z jego działaniem, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dysponujemy najbardziej aktualną wersją oprogramowania.

Po zainstalowaniu oprogramowania należy się zalogować, czyli podać nazwę użytkownika pod jaką będziemy widoczni w systemie oraz hasło dostępu do usługi.

Uwaga:
Dla umożliwienia kontaktów z Naszą firmą związanych m.in. z doładowaniem konta oraz uzyskiwaniem pomocy, po pierwszym zalogowaniu należy koniecznie dodać do listy Kontaktów adres naszej firmy. W tym celu należy w komunikatorze wybrać w menu Tools (Narzędzia) pozycję Add a Contact...(Dodaj Kontakt...), w otwarte pole wpisać RadioTelecom i nacisnąć Enter. Po chwili pojawią się poniżej wyszukane dane naszej firmy. Należy myszką te dane zaznaczyć i nacisnąć przycisk Add selected Contact (Dodaj Kontakt) - wyświetli się wtedy okno ze standardowym tekstem dotyczącym naszej zgody na autoryzację kontaktu. Po naciśnięciu przycisku Next (Dalej) Kontakt zostanie dodany do lokalnej listy Kontaktów i będą Państwo informowani o dostępności połączenia fonicznego z naszą firmą oraz posiadali autoryzację na naszą pomoc.

Program domyślnie będzie się uruchamiał po każdorazowym uruchomieniu systemu operacyjnego Windows. W takim przypadku inni użytkownicy usług Betamax będą Cię widzieć jako on-line. Jeżeli nie chcesz tego możesz to zmienić w zakładce "Opcje" (Option) komunikatora.

W celu zmiany języka komunikatora na polski należy wczytać z naszego działu Plikownia plik polish.lang i umieścić go w folderze w którym mieści się oprogramowanie komunikacyjne ("dysk_lokalny":\Program Files\"nazwa_usługi".com\Nazwa_usługi\). Następnie należy otworzyć opcję Tools\Select language\Load custom language file - wskazać polish i zatwierdzić OK

telefony, telefon, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

telefonia internetowa voip, telefony, telefon, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

We wszelkich sprawach związanych z usługami VoIP i zawartością nieniejszych stron prosimy o kontakt na adres voip@telfree.eu
Copyright © 2006 [Radio-Telecom]. All rights reserved.
Design by: Projektowanie stron : e-Netix

telefonia internetowa, książki telefoniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na następujące usługi: książka telefoniczna, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

Książki telefoniczne, darmowe telefonowanie