telefony, telefon, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

telefonia internetowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na następujące usługi: telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

Książki telefoniczne

statystyki www stat.pl

Użytkowanie

Pierwsze uruchomienie programu komunikacyjnego

Przy pierwszym uruchomieniu programu komunikacyjnego konieczne jest zarejestrowanie się w systemie poprzez wpisanie Nazwy Użytkownika i hasła dostępu do usługi. Dane te są niezbędne dla uruchomienia usługi. Można wybrać dowolną Nazwę składającą się z co najmniej 6 liter ewentualnie w połączeniu z cyframi. Jeżeli program zgłosi, że użytkownik o podanej Nazwie już istnieje, należy wpisać inną Nazwę użytkownika.
Uwaga: Nazwę użytkownika należy wybrać z rozmysłem, ponieważ nie ma możliwości jej późniejszej zmiany.

Pierwsze połączenie głosowe

Dla zestawienia połączenia głosowego z innym internetowym użytkownikiem wybranej prze nas usługi, lub innej usługi firmy Betamax należy jedynie wpisać Nazwę tego użytkownika i nacisnąć zielony przycisk zestawienia połączenia. Dla zestawienia połączenia głosowego z wybranym abonentem telefonicznym należy wpisać jego numer w notacji międzynarodowej i także nacisnąć zielony przycisk. Jeżeli zestawiasz połączenie z numerem telefonicznym znajdującym się w kraju do którego wybrana usługa zestawia bezpłatne połączenia, rozmowa nie spowoduje zmniejszenia twojego kredytu. Dla wszystkich innych - płatnych rozmów, po zakończeniu bieżącego połączenia jego koszt zostanie odjęty od twojego kredytu. W zakładce "Calllist" widoczna będzie historia twoich połączeń wraz z czasem ich trwania.

Prosimy o używanie następującego schematu wpisywania numerów telefonicznych: (znak plusa) (kod kraju) (kod obszaru) (lokalny numer telefonu). N.p. numer telefonu do naszego Biura Obsługi Klienta to +48124143046, gdzie + oznacza połączenie międzynarodowe, 48 - nr kierunkowy do Polski, 12 - nr kierunkowy do Krakowa, a 4143046 jest numerem naszego BOK (godz. 9-17).

We wszystkich usługach każdy nowy użytkownik ma do dyspozycji 1 minutę do wykorzystania na połączenia z abonentami telefonicznymi. Aby móc dalej korzystać z jakichkolwiek połączeń z abonentami telefonicznymi (nawet na darmowych kierunkach) należy niezależnie od darmowej minuty dokonać zakupu Kredytu. Polecamy nasze usługi w tym zakresie.

Zakładki

W program komunikacyjny wbudowano kilka zakładek mających uporządkować realizowane funkcje i przez to uprościć życie użytkownikowi.

Zakładka "Start" pokazuje najważniejsze informacje o aktualnym stanie Kredytu, ilości dni do końca ważności Kredytu oraz ustawieniach funkcji przekierowania połączeń przychodzących. W dolnej części zakładki znajduje się regulacja głośności urządzenia dźwiękowego i poniżej pole do wprowadzania nazwy lub numeru telefonu do zestawienia połaczenia.

Zakładka "Contacts" pokazuje wszystkich innych użytkowników dodanych do Twojej listy Kontaktów. Ikonka po lewej stronie każdej pozycji sygnalizuje aktualny stan on-line/off-line tego użytkownika. Poprzez klikniecie lewym przyciskiem myszki na nazwie można (w przypadku obecności danego użytkownika) zestawić z nim połaczenie. Poprzez naciśnięcie prawego przycisku można zarządzać tym kontaktem lub rozpocząć z nim n.p. Chat.

W zakładce "Dial" znajduje się klawiatura dla tych, którzy preferują wybranie numeru z graficznej klawiatury zamiast jego wpisania w odpoiednie pole niżej.

W zakładce "Calllist" widoczna jest historia połączeń wraz z datą, czasem ich trwania i informacją o połączeniu.

W zakładce "Active" w trakcie realizowanego połączenia wyświetlane są dane o nazwie użytkownika lub numerze telefonu, zastosowanej taryfikacji oraz aktualnym stanie wykonywanego połączenia.

Pole szybkiego wybierania

W dolnej części programu komunikacyjnego znajduje się pole do wprowadzania nazwy lub numeru telefonu do szybkiego zestawienia połączenia.


Do góry ^

telefony, telefon, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

telefonia internetowa voip, telefony, telefon, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

We wszelkich sprawach związanych z usługami VoIP i zawartością nieniejszych stron prosimy o kontakt na adres voip@telfree.eu
Copyright © 2006 [Radio-Telecom]. All rights reserved.
Design by: Projektowanie stron : e-Netix

telefonia internetowa, książki telefoniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na następujące usługi: książka telefoniczna, telefonia internetowa, telefon, darmowy telefon, darmowe rozmowy, telefon, telefonowanie , telefony, książki telefoniczne, telefon internetowy

Książki telefoniczne, darmowe telefonowanie